در حال حاضر به روزترین ماشین های لباسشویی، لباسشویی‌های اتوماتیک هستند. به این معنا که قابلیت برنامه ریزی شستشو را به صورت کامل و البته با برنامه های متنوع دارند. دیگر نیازی به دخالت فرد در شستشو نیست. همین پیچیدگی در ساختار و تکنولوژی ساخت و برنامه ها، باعث نیاز بیشتر به نگهداری صحیح از لباسشویی اتومات را مشخص می‌کند. همچنین تعمیر ماشین لباسشویی اتوماتیک را هم به دست هر تعمیرکار لباسشویی نباید سپرد. تنظیمات ناشیانه، تعمیرات بدون تخصص، تعویض قطعات بی کیفیت و غیر ضروری برای لباسشویی شما خطرآفرین است. گاهی اوقات دستکاری یکی از قطعات ماشین لباسشویی، به مرور به قطعات مهمتر و بزرگتر و البته گرانتر آسیب وارد می‌کند. تعمیرکار لباسشویی خود را با دقت و وسواس انتخاب کنید.